Verzekeringen

Wij zijn verzekerd voor schade en gevolgschade door technisch falen van onze producten. Binnenkort kunt u hier een afschrift van onze polis en maximaal verzekerde bedrage vinden.

Hierbij geldt wel altijd dat gebruik van de gehuurde producten geheel op eigen risico is.

Het gebruik van aanhangers valt onder de verzekering van de trekkende auto

Direct contact

info@voordeelverhuur.nl